ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม ไปที่: ultradent.com

Privacy Management Links Self Service Requests and Maintenance

การจัดการความยินยอม Ultradent

ใช้แ บบฟอร์มคำขอพนักงานสำ จเป็นพนักงานเพื่อขอข้อมูล เข้าถึง หรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

กรอกแบบฟอร์มคำขอพนักงาน

ใช้แ บบฟอร์มคำขอของลูกค้า ในการเลือกไม่รับ ขอข้อมูล อัปเดต ข้อร้องเรียน คัดค้านการประมวลผล รวมถึงการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

กรอกแบบฟอร์มคำขอของลูกค้า

หากต้องการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล โปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจ่าหน้าถึง privacy@ultradent.com

จัดการการสมัครรับอีเมล

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อจัดการความยินยอมและการตั้งค่าอีเมล

จัดการการตั้งค่าอีเมลของคุณ

ข้อมูลติดต่อสำนักงานความเป็นส่วนตัว

หากมีคำถามหรือขอสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ultradent โปรดส่งอีเมล:privacy@ultradent.com