ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม ไปที่: ultradent.com

Privacy Management Links Self Service Requests and Maintenance

การจัดการความยินยอม Ultradent

เยี่ยม ชมศูนย์การตั้งค่า มยินยอมและการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล

เยี่ยมชมศูนย์การตั้งค่า

การจัดการความยินยอม Ultradent

ใช้แ บบฟอร์มคำขอพนักงานสำ จเป็นพนักงานเพื่อขอข้อมูล เข้าถึง หรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

กรอกแบบฟอร์มคำขอพนักงาน

ใช้แ บบฟอร์มคำขอของลูกค้า ในการเลือกไม่รับ ขอข้อมูล อัปเดต ข้อร้องเรียน คัดค้านการประมวลผล รวมถึงการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

กรอกแบบฟอร์มคำขอของลูกค้า

หากต้องการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล โปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจ่าหน้าถึง privacy@ultradent.com

จัดการการสมัครรับอีเมล

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อจัดการความยินยอมและการตั้งค่าอีเมล

จัดการการตั้งค่าอีเมลของคุณ

ข้อมูลติดต่อสำนักงานความเป็นส่วนตัว

หากมีคำถามหรือขอสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ultradent โปรดส่งอีเมล:privacy@ultradent.com